NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Naše nabídka služeb


Státní veterinární ústav Jihlava poskytuje laboratorní služby v oblastech preventivních, monitorovacích a diagnostických vyšetření zdraví, infekčních a neinfekčních chorob hospodářských, domácích a zájmových zvířat, vyšetření, rozborů a analýz potravin, kosmetických výrobků, surovin, krmiv, stěrů, biodpadů, stájového ovzduší a prostředí, pitných, napájecích, povrchových a odpadních vod a služby v oblasti potravinářské technologické mikrobiologie.

Samozřejmostí u nás je přidaná hodnota interpretace výsledků zkoušek, poskytování odborných stanovisek, posudků a konzultací našimi zkušenými veterinárními lékaři a laboratorními specialisty.

V oblastech naší odbornosti jsme schopni zajistit školení a přednášky podle požadavků zadavatele.

Vyšetření v oblasti zdraví a chorob zvířat

V oblasti zdraví a chorob zvířat provádíme laboratorní diagnostiku chorob zvířat, bakteriologická, parazitologická, virologická a sérologická, patologicko-anatomická, histologická a imunohistologická, molekulárně-biologická, biochemická, toxikologická a hematologická vyšetření a vyšetření na prion a prionová onemocnění. Nabízíme také laboratorní diagnostiku březosti. Provádíme koordinaci ozdravovacích programů od BVD.

Vyšetření potravin

V oblasti vyšetření potravin provádíme smyslová hodnocení, chemické a mikrobiologické analýzy potravin, polotovarů a surovin, vyšetření za účelem kontroly složení a jakosti, a monitoring cizorodých látek.

V potravinách, polotovarech a surovinách detekujeme a kvantifikujeme aditivní látky (konzervanty, barviva, sladidla), vitamíny, GMO, alergeny, specifické proteiny, bakteriální toxiny, mykotoxiny, rezidua veterinárních léčiv, polyaromatické uhlovodíky, chlorované pesticidy a polychlorované bifenyly, organofosfáty, těžké kovy, a další skupiny látek.

Vyšetření krmiv

V oblasti vyšetření krmiv provádíme smyslová posouzení, mikrobiologická, mykologická a chemická vyšetření a monitoring cizorodých látek v krmivech rostlinného a živočišného původu.

Vyšetření vod

V oblasti vyšetření vod provádíme chemické a mikrobiologické rozbory pitných, napájecích, povrchových a odpadních vod.

Vyšetření kosmetiky

V oblasti vyšetření kosmetiky provádíme testování vzorků kosmetických výrobků na základě požadavků definovaných v HACCP a v ISO normách.

Vyšetření stěrů

Provádíme mikrobiologická vyšetření stěrů za účelem zjišťování mikrobiální kontaminace povrchů jatečně upravených těl, masa, potravin a provozních povrchů na jatkách a potravinářských provozech a rovněž za účelem ověřování účinnosti dezinfekce těchto povrchů.

Vyšetření bioodpadů

Provádíme mikrobiologické a chemické analýzy za účelem kontroly kalů z čističek odpadních vod, digestátů, kompostů a biologicky rozložitelných odpadů.

Vyšetření stájového ovzduší a prostředí

Provádíme měření intenzity osvětlení, relativní vlhkosti a koncentrace plynů za účelem kontroly zoohygienických (stájových) podmínek.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist