Laboratoř TSE -> Přehled vyšetření

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Přehled vyšetření v oblasti TSE


Laboratoř TSE

Roční program sledování TSE

Laboratoř TSE vyšetřuje vzorky skotu a malých přežvýkavců odebrané inspektory Státní veterinární správy v rámci ročních programů sledování TSE v souladu s přílohou III, kapitolou A, částí I a II a přílohou VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (dále jen „TSE nařízení“) a podle prováděcího rozhodnutí Komise 2013/76/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/719/ES, kterým se některým členským státům povoluje přezkoumat jejich roční programy sledování BSE, v souladu se schválenou Metodikou kontroly zdraví, a podle dopisu SVS č.j. SVS/2017001067-G ze dne 4. 1. 2017, v letošním roce v tomto rozsahu:

 • Skot (bovinní spongiformní encefalopatie – BSE)
  • všechen normálně poražený zdravý skot starší 30 měsíců pocházející z Bulharska, Rumunska nebo třetích zemí;
  • všechen přeřazený a nutně poražený skot starší 24 měsíců;
  • všechen uhynulý a utracený skot starší 24 měsíců;
  • všechen podezřelý skot z nakažení BSE bez rozdílu věku.

U skotu nepředepisuje TSE nařízení společně s prováděcím rozhodnutím Komise 2013/76/EU testování skotu původem z členských států EU kromě Bulharska a Rumunska přeřazeného na jatkách, nuceně poraženého mimo jatky, uhynulého a utraceného ve věku 24 – 48 měsíců. Vyšetření ve výše uvedeném rozsahu je nařízeno Státní veterinární správou za účelem udržení statusu země se zanedbatelným rizikem BSE podle článku 11.4.3 Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), jenž nám byl touto organizací přiznán v květnu 2015.

 • Ovce a kozy (scrapie – klusavka)
  • všechny uhynulé a utracené ovce a kozy starší 18 měsíců;
  • všechny ovce a kozy podezřelé z nakažení klusavkou bez rozdílu věku.

TSE nařízením předepsaná velikost vzorku uhynulých a utracených ovcí je na základě velikosti současné populace 1500 kusů, u uhynulých a utracených koz pak 100 kusů. Vyšetřování ve výše uvedeném rozsahu (s cílem testovat 3000 vzorků malých přežvýkavců ročně) je nařízeno Státní veterinární správou za účelem dosažení statusu členského státu se zanedbatelným rizikem klasické klusavky podle přílohy VIII, kapitoly A, bodu 2 TSE nařízení.

Vyšetření v rámci ročních programů sledování TSE kromě zvířat podezřelých z nakažení TSE, jež vyšetřuje pouze SVÚ Jihlava, provádějí také SVÚ Praha a Olomouc. Celkový tok vzorků pro tato vyšetření se dělí mezi laboratoře především na geografickém principu. Pro informaci zda Vaše vzorky budou vyšetřeny v naší laboratoři konzultujte jízdní řád našich svozných linek, nebo nás kontaktujte.

Ve své roli NRL provádí laboratoř TSE podle příloh III a X TSE nařízení konfirmační a následná vyšetření vzorků s pozitivními nebo dubiózními výsledky v rychlých testech provedených i ostatními TSE laboratořemi v ČR.

Další vyšetření

Laboratoř TSE provádí také vyšetřování dalších vzorků skotu a malých přežvýkavců mimo rozsah předepsaný ročními programy sledování TSE dle požadavku zákazníka.

Rovněž provádíme kvalitativní a semikvantitativní vyšetřování dalších matric (suroviny, meziprodukty, lékové formy…) na přítomnost patologické formy prionového proteinu nebo prionového proteinu obecně. Požadavek na každé takové vyšetření je nutno konzultovat s dostatečným předstihem, neboť je zpravidla je nutno, aby laboratoř provedla validaci uvažované metody pro testovanou matrici.

Oddělení patologie

Oddělení patologie provádí vyšetření nervových tkání skotu, nervových a lymfatických tkání dalších přežvýkavců a nervových tkání dalších zvířat (jelenovití, norci, kočky) na přítomnost PrPTSE a patologických změn způsobených prionovými chorobami. Oddělení provádí v roli NRL v rámci definitivní diagnózy konfirmační vyšetření TSE pozitivních vzorků histopatologickými a imunohistochemickými technikami.

Laboratoř molekulární biologie

Laboratoř molekulární biologie při oddělení virologie provádí určování genotypu ovcí v rámci šlechtitelského programu (mladých beránků, beranů, bahnic a zvířat z dovozu) Svazu chovatelů ovcí a koz a Dorper asociace v souladu s přílohou VII, kapitolou B TSE nařízení (kód EpC310), a rovněž předepsané genotypování případů TSE u ovcí a genotypování reprezentativního vzorku populace ovcí v rozsahu nejméně 100 zvířat ročně v souladu s přílohou III, kapitolou A odst. 8.2 TSE nařízení. Laboratoř molekulární biologie je určenou laboratoří SVS k provádění genotypizace ovcí.

Dále laboratoř molekulární biologie provádí vyšetření parentity (paternity a maternity) ovcí a skotu.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist