Laboratoř TSE -> Ceníky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Ceníky vyšetření v oblasti TSE


Naprostá většina vyšetření v oblasti TSE je prováděna v rámci státního veterinárního dozoru, genotypizace ovcí pak většinou v rámci šlechtitelských programů hrazených státem. Naše základní ceny vyšetření jsou tedy určeny platným Sazebníkem státního příspěvku na laboratorní diagnostiku.

Laboratoř TSE

Položka Jednotka Cena za jednotku
(státní zakázka)
[Kč]
Základní cena za jednotku
(soukromý zájem)
[Kč]
Rychlý test TSE (BSE, scrapie) 1 vzorek tkáně CNS přežvýkavců 980,– 980,–
Western Blot TSE (BSE, scrapie) 1 vzorek tkáně CNS přežvýkavců 980,– 980,–
Western Blot TSE diferenciační (scrapie) 1 vzorek tkáně CNS přežvýkavců 4300,– 4300,–
Vyhotovení a odeslání protokolu 1 vystavený protokol k zakázce 30,– 35,–

 

Pokud si u nás zadáváte vyšetření v soukromém zájmu a toto vyšetření lze provést ve stejném režimu a současně s běžným vyšetřením vzorků státní zakázky (konzultujte s námi před objednáním), pak pro Vaše vyšetření platí ceny uvedené výše.

Proveditelnost Vašich požadavků na speciální vyšetření (tj. jiná, než podle TSE nařízení – druh vzorku jiný než tkáň prodloužené míchy přežvýkavců a/nebo požadovaná zkouška jiné než prostá detekce akumulace PrPSc v této tkáni nebo diferenciace mezi klasickou a atypickou scrapie) včetně Vaší představy o požadovaném objemu vyšetření a jeho provádění v akreditovaném/neakreditovaném režimu s námi předem konzultujte a vyžádejte si cenovou nabídku. Pro takováto vyšetření bude zpravidla třeba provést validaci zkušebního postupu, která bude zpravidla fakturována zvlášť, nebo se případně odrazí v následné ceně vyšetření jednotlivého vzorku.

Oddělení patologie

Položka Jednotka Cena za jednotku
(státní zakázka)
[Kč]
Základní cena za jednotku
(soukromý zájem)
[Kč]
Odběr orgánů a tkání bez pitvy 1 vzorek 50,– 50,–
Imunohistochemické vyšetření TSE 1 vzorek tkáně CNS přežvýkavců 6070,– 6070,–
Likvidace konfiskátu 1 kg 13,– 15,–
Vyhotovení a odeslání protokolu 1 vystavený protokol k zakázce 30,– 35,–

Laboratoř molekulární biologie

Položka Jednotka Cena za jednotku
(státní zakázka)
[Kč]
Základní cena za jednotku
(soukromý zájem)
[Kč]
Genotypizace 1 vzorek 900,– 900,–
Stanovení parentity 1 vzorek 1200,– 1200,–
Vyhotovení a odeslání protokolu 1 vystavený protokol k zakázce 30,– 35,–

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
Mgr. Pavel VODRÁŽKA 567 143 280 724 225 952 vodrazka@svujihlava.cz
vedoucí laboratoře TSE
diagnostika transmisivních spongiformních encefalopatií
MVDr. František KOSTKA 567 143 218 606 762 310 kostka@svujihlava.cz
vedoucí oddělení patologie a parazitologie
patologie
Mgr. Bronislav ŠIMEK 567 143 277 724 357 323 simek@svujihlava.cz
vedoucí laboratoře molekulární biologie
molekulárně-biologická diagnostika (stanovení virových a bakteriálních patogenů - PCR a real-time PCR)
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist