Oddělení patologie -> Praktické informace

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Praktické informace oddělení patologie


Uhynulá zvířata

 • Mohou být doručena osobně, poštou či svozovou linkou SVÚ v kterémkoliv čase.
 • Žádanka od veterinárního lékaře není podmínkou, žadatel o pitvu a další vyšetření může tuto žádanku sepsat na místě s personálem SVÚ, případně využít tiskopisu dostupného zde.
 • Pro dosažení optimálního výsledku je důležité zejména náležité uvedení anamnézy a druhu dalších požadovaných vyšetření (bakteriologické, parazitologické, toxikologické apod.).
 • Optimální je dodání uhynulého zvířete v co nejkratší době po úhynu, v přechodném období je vhodné jeho uchování v chladničkové teplotě; zamražení není ideální.
 • Ceny za vyšetření jsou odstupňovány dle velikosti zvířete a podle počtu vyšetřovaných kusů, při jejich větším počtu se cena za jednotlivou pitvu úměrně snižuje, např. od 100,– Kč (kuře), 300,– Kč (sele, kočka), 500,– Kč (tele), 1000,– Kč (prasnice).
 • K ceně za vyšetření je účtován poplatek za odvoz materiálu asanační službou, jenž činí 13,- Kč/kg.
 • Výsledek vyšetření sdělujeme protokolem zaslaným poštou po ukončení všech vyšetření, v průběhu vyšetření e-mailem či telefonicky.

 

Histopatologické vyšetření

 

 • Pro toto vyšetření jsou vhodné vzorky tkání ideálně o rozměrech do 1 cm, odebrané do fixační tekutiny (10 % formalín).
 • Fixační tekutinu je možno si zdarma vyžádat na pracovišti patologie a dojednat způsob jejího převzetí.
 • Doba fixace tkáně je průměrně 72 hodin, zaslání vzorku na SVÚ není tedy u odebraného vzorku tak urgentní jako v případě materiálu na pitvu.
 • Cena za standardní vyšetření biopsie (tumory apod.) je 570,– Kč, v případě nutnosti provedení dalšího barvení či při větším množství biopsií se může zvýšit (800–1000,– Kč).
 • Žádanka o vyšetření – může být vlastní či lze použít tiskopis dostupný zde.
 • Celková doba trvání vyšetření je 7 až 10 dnů, poté sdělujeme výsledek poštou, e-mailem či telefonicky.

 

Cytologické vyšetření

 

 • K vyšetření jsou ideální tkáňové roztěry na podložním skle, které postačí nechat zaschnout a v tomto stavu doručit, eventuálně vzorky aspirátů či tekutin v injekční stříkačce, po nezbytně dlouhou dobu uchované v chladničkové teplotě.
 • Standardní cena cytologického vyšetření 1 léze je 230,– Kč.
 • Žádanka o vyšetření může být vlastní či lze použít tiskopis dostupný zde.
 • Definitivní výsledek je znám do 24 hodin po doručení a je sdělen poštou, e-mailem či telefonicky.

 

Imunofluorescenční vyšetření

 

 • Slouží k průkazu nejčastěji virových původců onemocnění ve tkáních zvířat (přehled zde).
 • Vzorky (uhynulá zvířata či orgány) mohou být před doručením zachlazena či zamražena.
 • Druh materiálu pro konkrétní vyšetření je vhodné specifikovat domluvou s pracovištěm patologie, v případě menších zvířat (např. štěňata vyšetřovaná na herpesvirózu či střevní virózy) je ideální dodání celého zvířete. V případě průkazu protilátek proti herpesviróze psů je vyšetřováno krevní sérum, tedy srážlivý vzorek krve.
 • Doba trvání vyšetření je průměrně 3 pracovní dny.
 • Cena imunofluorescenčního průkazu původce je 300,– (střevní virózy) až 600,– Kč (např. herpesviróza psů). Cena vyšetření protilátek na herpesvirózu je 1050,– Kč za 1 vzorek séra.
 • Výsledek je sdělen poštou, e-mailem či telefonicky

 

Imunohistochemické vyšetření

 

 • Slouží jednak pro přímý průkaz původce onemocnění ve vyšetřované tkáni, v případě onkologické diagnostiky k upřesnění charakteristiky nádorového procesu.
 • V praxi je využíváno zejména k diagnostice PCV-2 (porcinní cirkovirus) a BSE, a v diagnostice nádorů.
 • Odběr vzorků tkání do fixační tekutiny se provádí obdobně jako pro běžnou histopatologickou diagnostiku.
 • Doba trvání vyšetření je 7–10 dnů.
 • Cena vyšetření (PCV-2) je 600,– Kč za vyšetření tkání z 1 zvířete, u onkologické diagnostiky 1000,– Kč za jednu reakci.
 • Výsledek je sdělen poštou, e-mailem či telefonicky.

 

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist