Laboratoř parazitologie -> Diagnostické metody

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Diagnostické metody používané na oddělení parazitologie


Parazitologická pitva
Slouží k přesné postmortální diagnostice parazitárních onemocnění a zároveň ke stanovení intenzity invaze jednotlivých parazitů. Úplnou parazitologickou pitvou zachycujeme všechny exempláře parazitů – makroskopické i mikroskopické.

Nativní preparát
Pomocí nativního preparátu zjišťujeme přítomnost pohyblivých stádií bičíkovců, nálevníků a měňavek v trusu. Ty se identifikují na základě velikosti, tvaru, povrchových struktur a typického pohybu.

Flotace
Slouží k detekci vajíček oblých červů, tasemnic a oocyst kokcidií v trusu. Principem metody je použití flotačního roztoku, který má vyšší hustotu než je hustota vajíček a oocyst, takže parazitární útvary vyplavou na povrch flotačního prstence.

Sedimentace
Detekce vajíček motolic a některých oblých červů. Jedná se o sedimentaci těžkých vajíček na dno nádoby.

Larvoskopie
Slouží k detekci larev plícnivek. Využívá fenoménu pozitivního termo- a hydrotropismu, tedy aktivní migrace larev z chladného a vysušeného prostředí do prostředí teplejšího a vlhčího.

OPG / EPG / LPG
Používá se ke stanovení počtu vajíček, oocyst nebo larev v jednom gramu trusu za použití počítací McMasterovy komůrky.

Svrab
Mikroskopická detekce původce prašiviny po povaření vzorku (seškrabu) v KOH.

Trávicí metoda
Detekce larev Trichinella spp. Tyto larvy jsou uvolněny ze svaloviny použitím trávicího roztoku složeného z pepsinu a HCl.

Kryptosporidióza
Specifické barvicí metody karbolfuchsinem nebo dle Miláčka a Ziehl-Neelsena. Oocysty se jeví jako okrouhlé nebo mírně eliptické útvary na barevném pozadí.

Krevní roztěr
Používá se k diagnostice krevních parazitů jako Babesia spp., Hepatozoon spp. a podobně.

Krevní roztěr se obarví dle Giemsy. Jednotlivé druhy parazitů jsou identifikovány dle velikosti, tvaru, barvy cytoplazmy a dle velikosti, barvy, struktury a lokalizace jádra.

Knottův test
Test slouží k detekci mikrofilárií srdečních červů Dirofilaria immitis a podkožních červů Dirofilaria repens. Vzorek je ředěn formalínem a po centrifugaci obarven a mikroskopicky vyšetřen.

Mikroskopický aglutinační test (MAT)
Detekce protilátek proti spirochetám rodu Leptospira spp. Reakce protilátek v testovaném séru s antigenem na povrchu bakterie. Následně dochází k aglutinaci až úplné lýze leptospir. Jako antigen se v reakci používají živé kmeny leptospir.

Dermatofytózy – mikroskopické vyšetření
Vzorky patologického materiálu (srst) se fixují v 20 % KOH a po několika hodinách se vyšetřují pod mikroskopem. Při pozitivním nálezu jsou pozorována typická septovaná vlákna (hyfy) nebo řetězově uspořádané artrospory.

Dermatofytózy – kultivační vyšetření
Pro kultivaci se používají specifická selektivní média. Kultury dermatofytů jsou identifikovány na základě makromorfologie a mikromorfologie kolonií.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist