Oddělení hygieny potravin -> Akreditované zkoušky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Akreditované zkoušky oddělení hygieny potravin


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Pořadové číslo 1) Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/ metody Předmět zkoušky Možnost modifikace metod v pevném/flexibilním rozsahu Zkouška prováděná mimo stálé prostory
3011,2 Stanovení celkového počtu mikroorganismů. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. SOP 8.21. HP (ČSN EN ISO 4833-1, ČSN EN ISO 4833-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3021,2 Stanovení počtu koliformních bakterií. Technika počítání kolonií. SOP 8.22. HP (ČSN ISO 4832, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3031,2 Horizontální metoda stanovení počtu kvasinek a plísní kultivačně SOP 8.23. HP (ČSN ISO 21527-1, ČSN ISO 21527-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3041,2 Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně. SOP 8.24. HP (ČSN EN ISO 6579-1, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3051,2 Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) SOP 8.25. HP (ČSN EN ISO 6888-1,2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3061,2 Stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C SOP 8.26. HP (ČSN EN ISO 7932, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3071 Stanovení počtu enterokoků kultivačně. SOP 8.15. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3081 Stanovení Pseudomonas aeruginosa a ostatních druhů rodu Pseudomonas kultivačně. SOP 8.27. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3091 Stanovení počtu anaerobních sporotvorných mikrobů kultivačně. SOP 8.18. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3101 Průkaz a stanovení Listeria sp. kultivačně SOP 8.32. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3111 Stanovení počtu Clostridium perfringens kultivačně SOP 8.33. HP (Vyhláška 252/2004 Sb. v platném znění, ČSN EN ISO 14189) Pitná voda A -
3121 Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů kultivačně. SOP 8.4. HP (ČSN ISO 7889) Zakysané mléčné výrobky A -
3131,2 Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu psychrotrofních mikroorganismů ČSN ISO 17410 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3141 Stanovení počtu aerobních sporotvorných mikrobů kultivačně. SOP 8.19. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3151,2 Mikrobiologie potravin a krmiv –Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens – Technika počítání kolonií. SOP 8.37. HP (ČSN EN ISO 7937, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3161,2 Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae kultivačně. SOP 8.1. HP (ČSN EN ISO 21528-1 Kromě ANNEX A, ČSN EN ISO 21528-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3171 Průkaz bakterií rodu Salmonella kultivačně. SOP 8.17. HP (ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3181,2 Jakost vod – Stanovení Pseudomonas aeruginosa –Metoda membránových filtrů. ČSN EN ISO 16266 Pitná voda A -
3191 Termostatová zkouška SOP 8.16. HP (ČSN 56 96 09) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3201,2 Průkaz a stanovení počtu Listeria monocytogenes, Listeria spp. kultivačně. SOP 8.28. HP (ČSN EN ISO11290-1, ČSN EN ISO11290-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3211 Horizontální metoda průkazu bakterie rodu Cronobacter SOP 8.13. HP (ČSN EN ISO 22964) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3221 Průkaz suspektních patogenních Yersinia enterocolitica kultivačně. SOP 8.29. HP (ČSN EN ISO 10273) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu. A -
3231 Průkaz a stanovení počtu Campylobacter spp. kultivačně. SOP 8.5. HP (ČSN EN ISO 10272-1, ČSN EN ISO 10272-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3241 Mléčné výrobky- Stanovení počtu presumptivních bifidobakterií – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 37 °C ČSN ISO 29981 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3251 Průkaz Salmonella spp. metodou ELFA (VIDAS) SOP 8.7.12. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3261,2 Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu koliformních bakterií – Technika nejvýše pravděpodobného počtu. ČSN ISO 4831 (Kromě čl. 9.2) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3271,2 Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu bakterií redukujících sulfity za anaerobních podmínek růstu ČSN ISO 15213 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3281 Stanovení počtu termofilních mikrobů zaléváním do agarové půdy SOP 8.38. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3291 Komplexní senzorické vyšetření. SOP 8.6. HP (ČSN ISO 13300-1, ČSN ISO 13300-2,ČSN ISO 6658) Potraviny živočišného původu a suroviny živočišného původu pro jejich výrobu A -
3301,2 Stanovení počtu Escherichia coli kultivačně. SOP 8.3. HP (ČSN ISO 16649-2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3311 Průkaz Escherichia coli O 157 kultivačně. SOP 8.30. HP (ČSN EN ISO 16654, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3321 Stanovení vodní aktivity. SOP 8.11. HP (ČSN ISO 21807) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3331 Mléčné výrobky – Stanovení počtu presumptivního Lactobacillus acidophilus na selektivní živné půdě – Technika počítání kolonií vykultivovaných pří 37 °C ČSN ISO 20128 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3341 Kvalita vod Stanovení bakterií rodu Legionella ČSN EN ISO 11731 Voda pitná A -
3351 Stanovení celkového mléčného alergenu metodou ELISA SOP 8.7.7. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3361 Průkaz potenciálně enteropatogenních bakterií rodu Vibrio kultivačně SOP 8.14. HP (ČSN EN ISO 21872-1, ČSN P ISO/TS 21872-2) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu A -
3371,2 Kvalita vod-Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií – část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry ČSN EN ISO 9308-1 Vody A -
3381,2 Jakost vod-Stanovení kultivovatelných mikroorganismů – Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média (36 ± 2 °C) ČSN EN ISO 6222 Vody A -
3391,2 Stanovení kultivovatelných mikroorganismů – Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média (22 ± 2 °C) ČSN EN ISO 6222 Vody A -
3401,2 Jakost vod-Stanovení intestinálních enterokoků – část 2: Metoda membránových filtrů. ČSN EN ISO 7899-2 Vody A -
3411 Stanovení počtu bakterií rodu Lactobacillus kultivačně. SOP 8.31. HP (ČSN 560094, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3421 Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C ČSN ISO 15214 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3431 Stanovení sójové bílkoviny metodou ELISA SOP 8.7.1. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3441 Stanovení glutenu (lepku) metodou sendvičová ELISA a kompetitivní ELISA SOP 8.7.2. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3451 Stanovení stafylokokových enterotoxinů metodou ELFA (VIDAS SET) SOP 8.7.3. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3461 Určení druhů bílkovin metodou ELISA SOP 8.7.4. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu A -
3471 Stanovení lupiny metodou ELISA SOP 8.7.13. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3481 Průkaz strojně odděleného masa SOP 8.9. HP Masné výrobky A -
3491 Stanovení alergenu lískový ořech metodou ELISA SOP 8.7.5. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3501 Stanovení alergenu mandle metodou ELISA SOP 8.7.8. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3511 Stanovení kaseinu metodou ELISA SOP 8.7.6. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3521 Stanovení sezamu metodou ELISA SOP 8.7.9. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3531 Stanovení alergenu arašídy metodou ELISA SOP 8.7.16. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3541 Stanovení mikrobiální kontaminace kosmetických výrobků kultivačně. SOP 8.20. HP Kosmetické výrobky A -
3551 Kosmetika – Mikrobiologie – Průkaz specifických a nespecifických mikroorganismů - kultivačně SOP 8.2. HP (ČSN EN ISO 18415, ČSN EN ISO 21149, ČSN EN ISO 22718, ČSN EN ISO 22717, ČSN EN ISO 18416, ČSN EN ISO 21150) Kosmetické výrobky A -
3561 Stanovení vlašského ořechu metodou ELISA SOP 8.7.10. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3571 Stanovení hořčice metodou ELISA SOP 8.7.11. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3581 Měření zoohygienických podmínek – teplota, relativní vlhkost vzduchu digitálním termohygrometrem (KIMO HD 150) SOP 8.34. HP Ovzduší A A
3591 Měření zoohygienických podmínek – intenzita osvětlení digitálním luxmetrem (KIMO LX 100) SOP 8.35. HP Prostředí A A
3601 Měření koncentrace amoniaku a oxidu uhličitého v ovzduší digitálním analyzátorem Crowcon Gas-Pro SOP 8.36. HP Stájové ovzduší A A
3611 Stanovení indikátorových organismů v bioodpadech, upravených bioodpadech, kalech zčistíren odpadních vod, digestátech, substrátech, kompostech, pomocných růstových prostředcích a podobných matricích SOP 8.45. HP Bioodpady, kaly, digestáty, substráty, komposty, pomocné růstové prostředky, vody A -
3621 Stanovení alergenu vejce metodou ELISA SOP 8.7.14. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3631 Stanovení alergenu sója metodou ELISA SOP 8.7.15. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry, oplachová voda A -
3641 Průkaz Listeria spp. metodou ELFA (VIDAS) SOP 8.7.17. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3651,2 Mikrobiologie potravin a krmiv-Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) – Část 3: Průkaz a stanovení nízkých počtů technikou MPN SOP 8.38. HP (ČSN EN ISO 6888-3 kromě čl. 9.2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3661,2 Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu SOP 8.39. HP (ČSN ISO 7251 kromě čl. 9.2, ČSN ISO 18593) Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3671 Průkaz bakterií rodu Salmonella molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.8. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3681 Průkaz bakterií rodu Listeria molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.10. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3691 Průkaz bakterie Listeria monocytogenes molekulárním detekčním systémem 3M SOP 8.12. HP Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu, stěry A -
3702 Jakost vod – Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella kultivační metodou ČSN ISO 19250 Vody A -

 

A - ano

1) Číselný index uvádí číslo pracoviště akreditované zkušební laboratoře "Laboratoře SVÚ Jihlava", které může danou zkoušku provádět akreditovaně:

1 Jihlava Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
2 České Budějovice Dolní 2102/2, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice


Aktualizaci dokumentu provedla Ing. Sedmíková Martina dne 31.01.2019.

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 34/2019 ze dne 24. 1. 2019. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist