Laboratoř krmiv


Laboratoř krmiv je specializovaným pracovištěm SVÚ Jihlava. Provádí vyšetřování krmiv rostlinného i živočišného původu se zaměřením na zdravotní závadnost a základní nutriční ukazatele.

Krmiva k vyšetření je třeba zasílat s řádně vyplněnou objednávkou (žádankou) s konkrétním uvedením požadovaného vyšetření.

Smyslové posouzení krmiv

Je zaměřeno na zjišťování závažných smyslových změn, které poukazují na narušení krmiva, a to zejména barva krmiva, konzistence krmiva, složení, pach, zaplísněnost, přítomnost škůdců v krmivu, aj.

Mikrobiologické vyšetření

Je prováděno především podle požadavků Nařízení Komise č. 142/2011:

Salmonella: nepřítomnost v 25 g produktu: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 v 1 g;

kde:

n = počet vzorků, které mají být vyšetřeny;

m = prahová hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za uspokojující, pokud počet bakterií ve všech vzorcích není vyšší než m;

M = mezní hodnota počtu bakterií; výsledek je považován za neuspokojivý, pokud se počet bakterií v jednom nebo více vzorcích rovná M nebo je vyšší; a

c = počet vzorků, jejichž bakteriální počet smí být v rozmezí mezi m a M, přičemž vzorek je ještě stále považován za přípustný, pokud je bakteriální počet ostatních vzorků roven m nebo nižší.

Mykologické vyšetření

Je zaměřeno na běžné, potencionálně toxinogenní a toxinogenní plísně.

Kvalitativní vyšetření:

 • sleduje jednotlivé rody a druhy plísní a intenzitu zaplísnění
 • doba inkubace (vyšetření) minimálně 6 dní
 • nález: ojedinělá, slabá, střední, silná kontaminace krmiva spórami plísní

Kvantitativní vyšetření:

 • sleduje počty spór plísní (KTJ – kolonie tvořící jednotky) v 1 gramu krmiva
 • doba inkubace (vyšetření) minimálně 6 – 7 dní
 • nález: konkrétní počet spór plísní v 1 gramu krmiva

V České republice nejsou vyhláškou stanoveny limity pro počty spór plísní v krmivech a intenzitu kontaminace.

Z hlediska posouzení zdravotní závadnosti krmiv je však ukazatel zaplísnění velice důležitý, a to především vzhledem k možné produkci mykotoxinů, které významně narušují zdravotní stav a užitkovost hospodářských zvířat.

Chemické vyšetření

 • sleduje základní jakostní ukazatele krmiv ovlivňující zdravotní závadnost – ČKT, KVV, pH, kyselost SH, amoniak, NaCl aj. 
 • stanovuje základní nutriční ukazatele – obsah tuku, N-látek, vlákniny, škrobu, cukru, popela, sušiny, základních makroprvků (Ca, P, Mg, Na, K), výpočet ME
 • vyšetření obsahu organických kyselin v konzervovaných krmivech
 • speciální vyšetření krmiv – viz oddělení chemie, např. mykotoxiny, mikroprvky, vitamíny, aminokyseliny
 • kontrola medikace krmiv – viz Certifikát správné výrobní praxe vydaný ÚSKVBL

Odborné konzultace

Týkající se výsledků vyšetření krmiv a výživy zvířat.

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Tomáš BRYCHTA 567 143 279 brychtat@svujihlava.cz
odborný pracovník
laboratoř krmiv, bioodpadů a kontroly stájového ovzduší
Ing. Alena HONZLOVÁ 567 143 212 606 712 743 honzlova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení chemie
vedoucí NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist