Oddělení bakteriologie -> Praktické informace -> Skot -> Nemoci jalovic, plemenných býků, dospělého skotu

Nemoci jalovic, plemenných býků, dospělého skotu


Respiratorní onemocnění

Detekujeme všechny frekventované bakteriální patogeny, úzce spolupracujeme s laboratořemi virologie a molekulární biologie, řešíme jednotlivé případy komplexně:

 • Mannheimia haemolytica;
 • Pasteurella multocida, Pasteurella sp.;
 • Histophilus somni ( Haemophilus somnus);
 • Streptococcus sp.;
 • Arcanobacter pyogenes;
 • Fusobacterium necrophorum, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus sp., Salmonella sp., aj.;
 • + speciálním vyšetřením – Mycoplasma sp., Mycoplasma bovis, aj.;
 • + často ve spolupráci s oddělením virologie (včetně sérologie) a laboratoří molekulární biologie diagnostikujeme smíšené infekce bakterií, virů, mykoplasmat a plísní.

Onemocnění trávicího ústrojí

Kromě patogenů zmíněných v sekci věnované nemocím telat v indikovaných případech diagnostikujeme také:

 • Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ze zamraženého vzorku trusu, části střeva. Vyšetření se provádí buď kultivačně, kde je nevýhodou dlouhá doba inkubace vzorku – až 3 měsíce, nebo metodou PCR, kterou je zajištěna rychlá a přesná diagnostika.

Onemocnění pohlavního ústrojí

Preventivní vyšetření

Provádíme kultivační vyšetření jalovic (z vaginálních výtěrů odebraných do speciálních transportních medií) a plemenných býků (z preputiálních výplašků – do vzorkovnic, které dodáváme, instrukce k odběru poskytujeme telefonicky) na průkaz:

 • Campylobacter fetus subsp. fetus a
 • Tritrichomonas fetus.

Onemocnění pohlavního aparátu

Jedná se diagnostiku původců abortů, endometritid, atd. Vzorky doporučujeme odebírat po domluvě s laboratoří – nejčastěji na tampony s AMIES transportním mediem, a dále sekční materiál, abortované ploty, plodové obaly atd., podle cílového mikroorganismu.

Sleduje se zejména:

 • Brucella melitensis;
 • Arcanobacter pyogenes;
 • Staphylococcus sp.;
 • Klebsiella sp., E. coli, Pseudomonas sp., Salmonella sp.;
 • Clostridium sp.;
 • Listeria sp. atd.

Nově diagnostikujeme také Leptospira sp., Chlamydophila sp. a Coxiella burnetii molekulárně-biologickými metodami.

Onemocnění očí

Pro diagnostiku Moraxella bovis zasíláme kultivační materiál přímo veterinárnímu lékaři, který odebírá, zpracovává vzorek dle návodu laboratoře (na telefonickou žádost návod pošleme).

Další onemocnění

Průkaz dalších patogenů v závislosti na požadavku  klientů – pohybového aparátu, kůže, nervového systému apod.

Testace citlivosti k antimikrobiálním látkám

– tzv. antibiogramy – viz ZDE

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist