Laboratoř parazitologie -> Praktické informace -> Koprologické vyšetření

Koprologické vyšetření


 

Obecné zásady odběru a transportu vzorků

Vzorek trusu lze odebrat jako individuální (od každého zvířete zvlášť) nebo jako vzorek směsný, který se odebírá od 10 až 20% počtu zvířat ve stádě, rozdělen na skupiny dle věku a kondice (mladé, dospělé, hubené, průměrné a podobně…). Trus musí být co nejčerstvější.

Pro lepší přehled uvádíme orientační množství:

  • skot a koně: 10–30 g
  • malí přežvýkavci a prasata: 5–20 g
  • masožravci a králíci: 3–5 g
  • drůbež, hlodavci a plazi: 1–2 g

Jako odběrový materiál jsou nejvhodnější plastové kelímky, igelitové sáčky nebo zkumavky. Vzorky by měly být skladovány při chladničkové teplotě. Důležité je vzorek správně označit a na přiloženou žádanku uvést druh zvířete, věk, jméno a adresu majitele, telefonní kontakt, datum odběru. Výsledky vyšetření, které jsou k dispozici do 24 hodin, sdělujeme poštou, telefonicky, emailem (na vyžádání). Odběrový materiál je k dispozici na SVÚ Jihlava, možnost osobního vyzvednutí nebo zaslání svozem po telefonické domluvě. Žádanky k vyšetření jsou rovněž dostupné na SVÚ Jihlava nebo ke stažení z naší webové stránky.

Kvalitativní vyšetření

Detekce vajíček GIT hlístic, tasemnic a oocyst kokcidií flotační metodou. Stupeň parazitární invaze se uvádí počtem křížků, a to následovně:

+
slabá invaze
++
středně silná invaze
+++
silná invaze

 

Skot, malí a volně žijící přežvýkavci
Koprologické vyšetření se skládá ze tří metod, kromě výše uvedené metody flotační se používá metoda sedimentační, kterou detekujeme těžká vajíčka motolic, a metoda larvoskopická, sloužící k detekci larev plicnivek.

Kryptosporidióza
Detekuje se u telat do 30 dnů stáří pomocí metody barveného preparátu.

Psi, kočky, hlodavci a papoušci
U této skupiny zvířat bývá významným nálezem prvok Giardia spp. Doporučuje se odebírat trus 3×, a to obden v průběhu jednoho týdne. Detekce cyst se provádí mikroskopicky pomocí flotační metody. Pro případné došetření slouží speciální imunochromatografický test detekující koproantigen v trusu, a to i v případě, že se mikroskopicky Giardia spp. neprokáže.

Plazi
Vzorek trusu by měl být co nejčerstvější, maximálně 2 dny, kdy je možné zachytit pohybující se stádia patogenních bičíkovců, nálevníků a měňavek, kteří se významně podílejí na onemocnění GIT a ostatních orgánů u plazů.

Kvantitativní vyšetření

Stanovení přesných hodnot OPG (počet oocyst na 1 gram trusu), EPG (počet vajíček na 1 gram trusu) a LPG (počet larev na 1 gram trusu).

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist