Leptospiróza


Detekce protilátek

Za zlatý standard je považována metoda MAT (mikroaglutinační test). K vyšetření je třeba zaslat plnou krev nebo sérum. U skotu vyšetřujeme standardně protilátky proti sérovarům Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Hardjo a Pomona. U prasat jsou to sérovary Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Pomona, Tarassovi a Bratislava. U ostatních zvířat se detekují výše uvedené sérovary, plus dalších 10, dohromady 15 sérovarů. Důležitým aspektem je správné načasování odběru při podezření na akutní leptospirózu a rovněž opakovat odběr a vyšetření (minimálně 2×) pro sledování dynamiky titru. Doporučené schéma odběru je následovné:

  1. vzorek – hned po projevu klinických příznaků
  2. vzorek – 5 až 7 dní po prvním vzorku
  3. vzorek – 3 až 4 týdny po druhém vzorku

Výsledky jsou k dispozici do 48 hodin. V případě větších počtů vzorků (>50) kontaktujte, prosím, předem laboratoř z důvodu urychlení práce a zaslání výsledků. Pro export zvířat (zejména země mimo EU) doporučujeme konzultovat předem.

Detekce protilátek metodou ELISA

Sérovar Hardjo je druhotně adaptován na skot a proto bývá imunologická odpověď méně výrazná. Specifický ELISA test detekuje protilátky proti tomuto sérovaru a jeví se vůči metodě MAT citlivější. K vyšetření je zapotřebí zaslat krev, sérum, nebo mléko. Výsledky jsou k dispozici za 1–4 týdny.

Kultivace leptospir

Kultivace je náročná na čas i provedení. Nejlepších výsledků se dosahuje při diagnostice akutní leptospirózy, a to do 7 dnů od propuknutí klinických příznaků, kdy jsou leptospiry přítomné v krvi. K vyšetření je potřeba zaslat plnou krev, nejlépe inokulovanou ihned do transportního média (toto médium s přesným postupem aplikace je k dispozici na SVÚ Jihlava po telefonické domluvě). Ke kultivačnímu vyšetření chronické leptospirózy zasílat ledviny i s kapsulemi (nejlépe celý kadáver) nebo moč. Vzorky uchovávat při chladničkové teplotě. Doba vyšetření 1–4 týdny.

Detekce pomocí PCR

Pro detekci akutní leptospirózy zasílat plnou krev nebo sérum (do 7 dnů od projevu klinických příznaků). K detekci chronické leptospirózy se doporučuje zasílat ledviny, abortované plody, respektive jejich orgány nebo moč. Moč se doporučuje odebírat 3× v průběhu jednoho týdne. Vzorky k detekci PCR skladovat při chladničkové teplotě nebo při teplotě -20° C. Výsledky jsou k dispozici do 7 dnů.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist