Naše kvalifikace -> Národní referenční laboratoře MZe a referenční laboratoře SVS

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Národní referenční laboratoře MZe a referenční laboratoře SVS


Národní referenční laboratoře

Legislativní zakotvení národních referenčních laboratoří v oblasti potravin a krmiv a zdraví zvířat, včetně výčtu jejich pravomocí a povinností, je v článcích 100 a 101 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 (nařízení o úředních kontrolách).

Národní referenční laboratoře (NRL) pro danou nákazu nebo oblast zkoušek schvaluje podle §44 odst. 2 a §51a odst. 1 Zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon) Ministerstvo zemědělství České republiky na návrh Státní veterinární správy podle §48 odst. 1 písm. e) Veterinárního zákona, a jsou publikovány ve Věstníku MZe. Ustanovení výše uvedených předpisů jsou dále na národní úrovni rozpracována ve Vyhlášce č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

 Na našem ústavu působí tyto NRL:

Referenční laboratoře

Referenční laboratoře (RL) pro danou nákazu nebo oblast zkoušek vyhlašuje podle §48 odst. 1 písm e) a §51a odst. 2 Veterinárního zákona Státní veterinární správa, a jsou Ustanovení Veterinárního zákona o referenčních laboratořích, včetně uvedení jejich pravomocí a povinností, jsou dále rozpracována ve Vyhlášce č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích.

Na našem ústavu působí tyto RL:

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist