Naše kvalifikace -> Akreditace zkušební laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 -> Historie akreditace zkušební laboratoře při SVÚ Jihlava

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Historie akreditace zkušební laboratoře č. 1129 při SVÚ Jihlava


1996
 • STÁTNÍ VETERINÁRNÍ ÚSTAV JIHLAVA (SVÚ) požádal současný Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA) o akreditaci systému jakosti a zkušebních metod na odděleních chemie a hygieny potravin. Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1129 (AZL) byla akreditována pro chemická, mikrobiologická a senzorická vyšetřování poživatin a krmiv, včetně stanovení cizorodých a přídatných látek.
1999
 • Proběhla první úspěná reakreditace naší laboratoře. Doba platnosti našeho Osvědčení o akreditaci se prodloužila na 5 let.
2001
 • AZL rozšířila seznam akreditovaných metod o zkušební metody prováděné na laboratoři molekulární biologie a byla akreditována pro chemická, mikrobiologická, imunochemická, PCR a senzorická vyšetřování poživatin a krmiv včetně stanovení cizorodých a přídatných látek.
2002
 • Předmět akreditace se rozšířil o akreditaci diagnostiky klasického moru prasat (KMP), infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR) a TSE (BSE, scrapie) prováděné na oddělení virologie.
2003
 • K akreditaci přistoupila i oddělení bakteriologie, parazitologie a patologie, a tím byla akreditována zkušební činnost celého SVÚ. Předmět akreditace se změnil na: „Chemická, mikrobiologická, imunochemická, PCR a senzorická vyšetřování poživatin a krmiv včetně stanovení cizorodých a přídatných látek a laboratorní diagnostika prionových, virových, bakteriálních a parazitárních onemocnění zvířat.“
2004
 • V AZL proběhla druhá reakreditace. ČIA nám vydal Osvědčení o akreditaci č. 341/2006 platné do roku 2009.
2006
 • Předmět akreditace se rozšířil o vzorkování poživatin. Od tohoto roku je naše AZL akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 „Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“.
2007
 • Pracujeme již podle 248 akreditovaných metod.
2008
 • Předmět akreditace se rozšířil o vyšetřování kosmetických výrobků. Po mimořádném auditu pracovníci AZL pracují podle 260 akreditovaných metod.
2009
 • V únoru AZL prošla úspěšně třetí reakreditací. V září jsme akreditovali nové prostory k provádění zkoušek, rozšířili předmět akreditace o vyšetřování stěrů. Pracujeme podle 277 akreditovaných metod.
2010
 • V únoru proběhl pravidelný dozor na oddělení hygieny potravin a mimořádný dozor na odděleních chemie a virologie. Je akreditováno 279 zkušebních postupů. Český institut pro akreditaci, o. p. s. přiznal naší laboratoři flexibilní rozsah akreditace typu I a II pro vybrané akreditované zkušební postupy.
2012
 • V březnu proběhl pravidelný dozor spojený s mimořádným dozorem. Rozšířili jsme předmět akreditace o analýzy bioodpadů, ovzduší a prostředí.
2013
 • V prosinci proběhla reakreditace AZL. Při auditu došlo k úpravě jména laboratoře na „Laboratoře SVÚ Jihlava“. Akreditovaná zkušební laboratoř přešla na nová pravidla týkající se modifikace vlastních metod (flexibility), která vychází z MPA 00-09-13, EA-2/15 a ILAC-G18/2010. Při reakreditaci nebyly shledány žádné neshody. Je akreditováno 309 zkoušek.
2014
 • K 31. 12. 2013 byl zrušen Státní veterinární ústav České Budějovice sloučením se Státním veterinárním ústavem Jihlava. Pod SVÚ Jihlava byla převedena i akreditovaná zkušební laboratoř č. 1201 „Zkušební laboratoř“ se dvěma pracovišti, v Českých Budějovicích a v Plané nad Lužnicí.
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist