NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Oddělení virologie


Virologická, sérologická a molekulárně-biologická diagnostika ke kontrole zdraví zvířat.

Oddělení virologie provádí přímý průkaz (kultivaci, izolaci a identifikaci) a nepřímý průkaz virů (sérologický průkaz specifických protilátek) způsobujících onemocnění zvířat. Za tímto účelem využíváme různé diagnostické metody včetně testu PCR, izolace viru na tkáňových kulturách, VNT, ELISA testy, IPMA a aglutinační testy. Oddělení virologie rovněž zajišťuje sérologickou a molekulárně-biologickou diagnostiku vybraných bakteriálních, mykoplazmových, chlamydiových a protozoárních nákaz domácích, hospodářských, volně žijících a ZOO zvířat.

Laboratorní diagnostiku doplňujeme konzultační činností, poskytováním odborných stanovisek a interpretací výsledků. V rámci činnosti referenční laboratoře pro BVD provádíme koordinaci ozdravovacích programů od BVD – více zde.

Součástmi oddělení virologie jsou specializovaná laboratoř molekulární biologie a specializovaná laboratoř TSE. Laboratoř molekulární biologie zajišťuje servis molekulárně-biologické diagnostiky patogenů metodami PCR a sekvenací DNA pro oddělení v rámci sekce kontroly zdraví zvířat (virologie, bakteriologie, parazitologie) a pro oddělení hygieny potravin. Kromě toho laboratoř molekulární biologie provádí detekci a kvantifikaci GMO v potravinách a krmivech, genotypizaci ovcí v rámci národního Šlechtitelského programu v chovu ovcí zaměřeného na prevenci proti scrapie, a ověřování parentity a identity jedince u ovcí a skotu. Laboratoř TSE provádí testování vzorků v rámci předepsaného monitoringu prionových onemocnění – BSE u skotu, a klusavky (scrapie) u malých přežvýkavců.

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Petr VÁCLAVEK, Ph.D. 567 143 297 724 332 627 vaclavek@svujihlava.cz
vedoucí oddělení virologie a sérologie
vedoucí NRL pro BSE a animální transmisivní encefalopatie
vedoucí NRL pro katarální horečku ovcí
vedoucí RL pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)
virologická diagnostika (skot, prasata, drůbež), ozdravovací program od BVD
MVDr. Pavel BARTÁK, Ph.D. 567 143 232 bartak@svujihlava.cz
ředitel SVÚ
vedoucí NRL pro IBR
vedoucí NRL pro AMP a KMP
MVDr. Kateřina MIKULÁŠKOVÁ 567 143 200 778 111 524 mikulaskova@svujihlava.cz
odborný pracovník
sérologická a virologická diagnostika (prasata, drůbež, ryby)
MVDr. Pavla Matějková 567 143 231 773 544 031 matejkova@svujihlava.cz
odborný VŠ pracovník virologie
diagnostika (drůbež, skot, ovce, kozy)
MVDr. Petra KUBALOVÁ 387 001 588
387 001 590
725 532 778 kubalova@svujihlava.cz
odborný pracovník

sérologická diagnostika České Budějovice
Mgr. Pavel VODRÁŽKA 567 143 280 724 225 952 vodrazka@svujihlava.cz
vedoucí laboratoře TSE
diagnostika transmisivních spongiformních encefalopatií


Informace o výsledcích

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
JIHLAVA 567 143 233
567 143 257
567 143 120
virologie@svujihlava.cz
virologie a sérologie
JIHLAVA 567 143 235 bse@svujihlava.cz
BSE/TSE
ČESKÉ BUDĚJOVICE 387 001 591
387 001 592
387 319 040 virologie-cb@svujihlava.cz
sérologie
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist