Oddělení virologie -> Akreditované zkoušky

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Akreditované zkoušky oddělení virologie a sérologie


ZL 1129 - Laboratoře SVÚ Jihlava

Pořadové číslo 1) Název zkoušky Identifikace zkušebního postupu / metody Předmět zkoušky Rozsah stanovovaných analytů / rozsah zkoušení Flexibilní rozsah akreditace
7011 TSE: Průkaz a diferenciace kmenů prionového proteinu PrPTSE metodami Western Blot SOP BSE.01 Tkáně zvířat   A
7061 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE ELISA testem (IDEXX HerdChek – Bovine Spongiform Encephalopathy-Scrapie Antigen Test Kit, EIA) SOP BSE.06 Tkáně zvířat   A
7071 TSE: Průkaz prionového proteinu PrPTSE imunochromatografickým testem (Applied Biosystems by Thermo Fisher Scientific PrioSTRIP BSE Kit) SOP BSE.07 Tkáně zvířat   A
8011 Druhová specifikace živočišné DNA (PCR, PCR-RFLP, real-time PCR)* SOP MB.01 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCR: DNA obratlovců,  PCR-RFLP: DNA(kůň, skot, prase, ovce, koza, kuře, krůta, kachna, husa, králík, zajíc, bažant, srnec, jelen lesní, jelen sika Dybowského, daněk, muflon, buvol), Real-time PCR (kvalitativní): DNA(skot, kůň) A
8021 Průkaz geneticky modifikovaných organismů (PCR, real-time PCR)* SOP MB.02 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu PCR: DNA (RR sója, Maximizer BTMaize(BT176),BT11/10, Mon810, T25, LibertyLink Rice, NK603/Mon88017, Mon89788, GA21, LL A2704, řepka -LibertyLink, řepka-SeedLink,řepka-InVigor, řepka-Navigator(BCS), řepka-PhytaseedBASF), řepka-Laurical(Calgene), řepka-RR(Monsanto)), Real-time PCR(kvantitativní): DNA(RR-sója, Mon 810,Bt-176) A
8031 Determinace pohlaví (PCR-RFLP)* SOP MB.03 Maso a masné výrobky DNA (skot) A
8041 Druhová specifikace rostlinné DNA (PCR)* SOP MB.04 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu, krmiva a suroviny pro jejich výrobu DNA (sója, kukuřice, brambor, rýže, řepka olejka) A
8061 Determinace polymorfismu kodónů PrP genu u ovcí (PCR-SSCP, real-time PCR) SOP MB.06 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
8071 Druhová a specifická diferenciace Brachyspira spp. (PCR-RFLP, real-time PCR) SOP MB.07 Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny   A
8081 Detekce DNA Lawsonia intracellularis (PCR, real-time PCR) SOP MB.08 Střevo zvířat, trus   A
8091 Detekce DNA Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (PCR) SOP MB.09 Klinický a sekční materiál (trus, obsah tlustého střeva zvířat), izolované bakteriální kmeny   A
8111 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u ovcí (fragmentační analýza DNA)  SOP MB.11 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
8121 Stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách (real-time RT-PCR)* SOP MB.12 Potraviny ovoce, zelenina A
8161 Stanovení faktorů virulence Escherichia coli (PCR) SOP MB.16 Izolované bakteriální kmeny   A
8171 Detekce potravinových alergenů
(real-time PCR)*
SOP MB.17 Potraviny a suroviny pro jejich výrobu DNA (celer), DNA (ryby) A
8181 Determinace genotypu mikrosatelitních markerů u skotu (fragmentační analýza) SOP MB.18 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
8191 Sekvenační analýza DNA - druhové určení* SOP MB.19 Biologický materiál DNA ryby A
10011,2 Aujeszkyho choroba (ACH):
průkaz viru (IFT, izolace na TK) a průkaz protilátek (ELISA, SNT)
SOP VIR.01 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10021,2 Brucelóza (BA):
průkaz protilátek (RBT, PA, RVK, ELISA)
SOP VIR.02 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10031 Určení březosti (PAG): průkaz specifických proteinů (ELISA) SOP VIR.03 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10041 Bovinní respiratorní syncytiální virus (BRSV): průkaz viru (RT-PCR) a
průkaz protilátek (ELISA, SNT)
SOP VIR.04 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10051 Bovinní virová diarrhoea (BVD):
průkaz viru (IFT, izolace na TK,ELISA,RT-PCR) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA)
SOP VIR.05 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10061,2 Enzootická bovinní leukóza (EBL):
průkaz protilátek (ELISA, IDT)
SOP VIR.06 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10071,2 Infekční bovinní rhinotracheitida (IBR):
průkaz viru (IFT, izolace na TK, PCR) a průkaz protilátek (ELISA, SNT)
SOP VIR.07 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10081,2 Chlamydióza: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.08 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10091 Parainfluenza 3 (PI3):
průkaz protilátek (HIT, ELISA) a
průkaz viru (RT-PCR)
SOP VIR.09 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10101,2 Paratuberkulóza:
průkaz protilátek (ELISA, RVK, IDT)
SOP VIR.10 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10111,2 Q-horečka: průkaz protilátek (RVK, ELISA) SOP VIR.11 Tělní tekutiny zvířat (krev, mléko)   A
10121,2 Klasický mor prasat (KMP):
průkaz viru (IFT, izolace na TK, RT-PCR, ELISA) a průkaz protilátek (ELISA, NPLA)
SOP VIR.12 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10131 Mycoplasma hyopneumoniae:
průkaz protilátek (ELISA) a detekce DNA (PCR)
SOP VIR.13 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10141 Nakažlivá obrna prasat (PEV-1):
průkaz protilátek (SNT)
SOP VIR.14 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10151 Parvoviróza prasat:
průkaz protilátek (HIT, ELISA) a
průkaz viru (PCR)
SOP VIR.15 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10161 Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS): průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (RT-PCR) SOP VIR.16 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
10171,2 Vesikulární choroba prasat (VCHP):
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.17 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10181 Virová gastroenteritida prasat (TGE):  průkaz protilátek (SNT, ELISA) a průkaz viru (imunochromatografický test, RT-PCR) SOP VIR.18 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10191 Aviární encefalomyelitis (AE):
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.19 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10201 Aviární pneumovirus (SHS-TRT):
průkaz protilátek (ELISA) a
průkaz viru (RT-PCR)
SOP VIR.20 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10211 Aviární reovirus: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.21 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10221 Syndrom poklesu snášky (EDS):
průkaz protilátek (HIT)
SOP VIR.22 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10231 Infekční bronchitida (IB):
průkaz protilátek (ELISA, HIT) a
průkaz viru (RT-PCR)
SOP VIR.23 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10241 Infekční anemie kuřat (CAV):
průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR)
SOP VIR.24 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10251 Infekční burzitida (Gumboro):
průkaz protilátek (ELISA) a
průkaz viru (RT-PCR)
SOP VIR.25 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10261,2 Mykoplasmové infekce drůbeže:
průkaz protilátek (RA, ELISA) a
detekce DNA (PCR)
SOP VIR.26 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10271 Pseudomor drůbeže (ND):
průkaz protilátek (HIT, ELISA)
SOP VIR.27 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10281 Brucella ovis (infekční epididymitis):
průkaz protilátek (RVK, ELISA)
SOP VIR.28 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10291,2 Maedi-visna/ infekční arthritis a encephalitis koz (CAE): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IDT) SOP VIR.29 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10301 Salmonella sp.:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.30 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10311,2 Tularemie zajíců:
průkaz protilátek (RA, PA)
SOP VIR.31 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10321 Porcinní cirkovirus (PCV-2):
průkaz protilátek (ELISA, IPMA) a průkaz viru (PCR, izolace na TK)
SOP VIR.32 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
10331,2 Brucelóza zajíců: průkaz protilátek (RA, PA) SOP VIR.33 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10341 Actinobacillus pleuropneumoniae:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.34 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10351,2 Rotavirus: průkaz viru (EIA, ICHT) SOP VIR.35 Tkáně a tělní tekutiny (krev)   A
10361,2 Coronavirus skotu: průkaz viru
(EIA, ICHT) a průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.36 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10371 Neospora caninum: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.37 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10381 Infekční laryngotracheitida drůbeže: průkaz protilátek (ELISA) a průkaz viru (PCR) SOP VIR.38 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10391 Mycoplasma sp.: detekce DNA (PCR) SOP VIR.39 Tkáňové kultury, sérum   A
10401 Adenovirus skotu: průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.40 Tkáně a tělní tekutiny (krev)   A
10411 Haemophilus parasuis:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.41 Tělní tekutiny (krev)   A
10421,2 Infekční anémie koní (AIE):
průkaz protilátek (IDT)
SOP VIR.42 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10431,2 Vozhřivka (Malleus): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.43 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10441,2 Hřebčí nákaza (Dourine): průkaz protilátek (RVK) SOP VIR.44 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10451 Infekční arteritida koní (EVA):
průkaz protilátek (ELISA, SNT)
SOP VIR.45 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10461 Virová rhinopneumonitida koní (EHV): průkaz protilátek (ELISA) SOP VIR.46 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10471 Influenza virus A (InfA):
průkaz viru (ICHT, RT-PCR) a
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.47 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev, sliny)   A
10481 Africký mor koní: průkaz viru (ELISA, RT-PCR) a
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.48 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10491 Katarální horečka ovcí – bluetongue: průkaz viru (RT-PCR) a
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.49 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10501,2 Africký mor prasat (AMP): průkaz viru (PCR) a průkaz protilátek (ELISA, IPMA) SOP VIR.50 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10511,2 Jarní virémie kaprovitých (SVCV): průkaz viru (izolace na TK, ELISA) SOP VIR.51 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
10521 Markova choroba:
průkaz protilátek (IDT)
SOP VIR.52 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10531 Klíšťová encefalitida (TBEV):
průkaz protilátek EIA
SOP VIR.53 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10541 Pasteurella multocida DNT:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.54 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10551 Borelióza: průkaz protilátek EIA SOP VIR.55 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10561,2 Koi herpesvirus (KHV):
detekce DNA (PCR)
SOP VIR.56 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
10571 Yersinióza:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.57 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10581 Západonilská horečka:
průkaz protilátek (ELISA)
SOP VIR.58 Tělní tekutiny zvířat (krev)   A
10591,2 Infekční hematopoetická nekróza (IHN):
průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR)
SOP VIR.59 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
10601,2 Infekční nekróza pankreatu (IPN): průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR) SOP VIR.60 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
10611,2 Virová hemoragická septikémie (VHS):
průkaz viru (izolace na TK, ELISA, RT-PCR)
SOP VIR.61 Tkáně a tělní tekutiny zvířat   A
10621 Schmallenberg virus (SBV): průkaz viru (RT-PCR) a
průkaz protilátek (ELISA, VNT)
SOP VIR.62 Tkáně a tělní tekutiny zvířat (krev)   A

 

A - ano

1) Číselný index uvádí číslo pracoviště akreditované zkušební laboratoře "Laboratoře SVÚ Jihlava", které může danou zkoušku provádět akreditovaně:

1 Jihlava Rantířovská 93/20, Horní Kosov, 586 01 Jihlava
2 České Budějovice Dolní 2102/2, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice


Aktualizaci dokumentu provedla Ing. Sedmíková Martina dne 31.01.2019.

 

Toto je výtah z přílohy našeho osvědčení o akreditaci č. 34/2019 ze dne 24. 1. 2019. Kompletní informace o akreditaci našich zkušebních laboratoří získáte zde.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist