Doporučení včelařům, týkající se odběru vzorků a přípravy žádanek a seznamů pro jednotlivá vyšetření


Odběr vzorků pro vyšetření na mor včelího plodu

Dle charakteru vzorku a v závislosti na ročním období doporučujeme:

Měl – nechat spadnout měl na proložky (letní měl) vložené na dno úlů nebo smést měl do tubusů s uzávěry (zimní měl) (možno objednat na www.beedol.cz) tak, aby bylo dostatek měli pro vyšetření. V těchto obalech nedojde k plesnivění vzorků a vzorky nekontaminují okolí. Kelímky, krabičky apod. jsou nevhodné pro vyšetření na mor včelího plodu – obsah se z nich sype, může dojít ke kontaminaci ostatních vzorků.

Pro 1 vyšetření je potřeba 1,5 g měli – což je 1 kávová lžička!

V ochranných pásmech se směsují vzorky takto:
1. maximálně 10 včelstev do 1 vzorku;
2. vždy se směsují jenom včelstva 1 včelaře.

Mimo ochranná pásma lze směsovat maximálně 25 včelstev.

Příklad: Pan Novák má 11 včelstev, nacházejí se v ochranném pásmu:

Pan Novák: včelstva si označí čísly 1–11 a odebere z každého vzorek optimálního množství měli – čím více, tím lépe – na proložku (nebo do čistého papírového sáčku od vysavače či tubusu, viz výše), tak aby mohla být všechna včelstva vyšetřena. Každý odebraný vzorek vloží do zvláštní obálky označené číslem včelstva (1–11), svým jménem a místem nebo označením včelstva, z něhož vzorek pochází. V seznamu vzorků bude pan Novák uveden 2× (pravidlo maximálně 10 včelstev do 1 směsného vzorku z ochranného pásma).

Laboratoř: připraví z těchto 11 vzorků 2 vzorky směsné (pravidlo maximálně 10 včelstev do 1 směsného vzorku z ochranného pásma). První směsný vzorek bude připraven ze vzorků 1–6 a druhý ze vzorků 7–11. Laboratoř si vede záznamy, ze kterých individuálních vzorků byly směsné vzorky připraveny, takže je zachován přehled o původu směsného vzorku.

Nebo: pan Novák sám připraví 2 směsné vzorky tak, jak by je připravila laboratoř (jednotlivá včelstva by měla být ve směsném vzorku zastoupena přibližně stejnými množstvími měli a celkové množství směsného vzorku musí postačovat pro vyšetření – viz výše – čím více, tím lépe). Každý směsný vzorek pak pan Novák vloží do zvláštní obálky, každou obálku popíše svým jménem a označením směsného vzorku a vypíše, která včelstva každý z těchto 2 vzorků obsahuje.

Odebrané vzorky zasílané do laboratoře by měly být seřazeny za sebou a vždy by měly být doprovázeny svým seznamem. Je možné využít i formuláře seznamů pro vyšetření na varroázu.

Kvalitní  vzorek  je předpokladem  kvalitního vyšetření.

Med – pokud se posílá vzorek medu jako potraviny k vyšetření mikrobiologickému a fyzikálně chemickému, tato vyšetření provádějí na našem ústavu oddělení hygieny a chemie potravin. Obvykle se posílá 1 ks obchodního balení. Pro cílené vyšetření medu na průkaz moru včelího plodu – Paenibacillus larvae – na našem oddělení stačí do sterilní sklenice odebrat ca. 250 g medu, eventuálně lze poslat i rámeček s medovými zásobami.

Celé rámečky – se posílají na vyšetření při podezření na mor včelího plodu, kde jsou klinické příznaky nebo slabá včelstva apod. Rámek je třeba zbavit včel a zabalit do prodyšného materiálu (starých novin) tak, aby se nezapařil a neodkapával z něj med. Rámeček je třeba do laboratoře doručit co nedříve. Pokud by se transport do laboratoře zdržel, vylíhly by se včely a mohlo by dojít k zapaření, což je nežádoucí.

Ostatní materiál – posílejte vždy po domluvě s laboratoří.  Nedoporučujeme provádět výřezy do plástů. To proto, že posouzení klinických příznaků je pak velmi obtížné, až nemožné – buňky jsou deformované, med vytéká a vlastní kultivace je pak komplikovaná.

Žádanky a seznamy

Žádanku vyšetření (formulář ke stažení níže na této stránce, a také  zde) je třeba doplnit seznamem vzorků tak, aby vzorky byly uspořádány podle seznamu (shodně na žádance i na vzorku), a vzorky zabalit do přepravky (krabice) podle cíle vyšetření:

Cíl vyšetření:

  1. Pouze mor včelího plodu – samostatná žádanka a krabice se vzorky.
  2. Mor včelího plodu + varroáza – samostatná žádanka a v ní uvedeno, že se jedná o vyšetření na mor a varroázu, a samostatná krabice se vzorky. Z 1 vzorku laboratoř provede obě vyšetření. Odeberte dostatečné množství měli.
  3. Pouze varroáza – samostatná žádanka a krabice se vzorky.

Toto jednoduché rozdělení vzorků a žádanek dle cíle vyšetření velmi urychlí a usnadní rozdělování vzorků v laboratoři.

Seznam vzorků posílejte vždy se žádankou a pokud máte seznam v elektronické podobě, je možné ho poslat e-mailem na adresu bakteriologie@svujihlava.cz. V laboratoři do seznamu doplníme laboratorní čísla vzorků a různé poznámky a odešleme Vám jej zpět. Takto budou mít laboratoř i včelař k dispozici identické, čitelné a kompletní seznamy.

Děkujeme za spolupráci.

Objednávka laboratorního vyšetření včel
(vzor č. 6 SVS ČR)
20170118

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Ivana KUCHAROVIČOVÁ 567 143 222 567 143 248 602 782 835 kucharovicova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení bakteriologie
vedoucí RL Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi
MVDr. Marek BRYCHTA 567 143 211 602 728 311 brychtam@svujihlava.cz
odborný pracovník


Informace o výsledcích

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
administrátorka 567 143 224 567 143 248 bakteriologie@svujihlava.cz
 
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist