Pro zákazníky -> Odběr a balení vzorků, objednávky vyšetření

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Odběr a balení vzorků, objednávky vyšetření


Správně provedený odběr Vašich vzorků je pro správné výsledky jejich vyšetření či analýz u nás klíčový. Naše laboratoře však, až na drobné výjimky u některých vyšetření, nejsou pro primární odběry vzorků u zákazníka akreditovány, ani je neprovádějí. Odběr vzorků je tedy ve Vaší plné odpovědnosti.

Odběr vzorků

Úřední vzorky jsou odebírány odbornými inspektory a asistenty. Pokud jste výrobním nebo zpracovatelským podnikem a necháváte si u nás provádět vyšetření ve vlastním zájmu a na vlastní náklady, jistě máte kodifikovány a zavedeny interní postupy odběru vzorků. Pokud jste chovatelem, odběr klinického a sekčního materiálu k vyšetření by měl v každém případě provádět Váš veterinární lékař. V ostatních případech, a rovněž v dříve uvedených případech v situaci, kdy byste potřebovali konzultovat Vaše stávající nebo zvažované postupy odběru vzorků, neváhejte se obrátit přímo na naše vedoucí odborných oddělení, kteří Vám poskytnou informace a rady v souladu s aktuálním stavem vědění, platnými normami a odborně uznávanými postupy.

Odběrové prostředky a obaly

Na tomto místě bychom Vás rovněž chtěli upozornit na nutnost použití správných odběrových prostředků, vzorkových kontejnerů a obalových materiálů, které zabezpečí zachování vlastností vzorků až do jejich přijetí a zkoušení u nás a zabrání vzájemné kontaminaci vzorků a kontaminaci prostředí materiálem vzorků. V tomto Vám rovněž ochotně poradí vedoucí našich odborných oddělení uvedení níže.

Označování vzorků a objednávky vyšetření

Vzorky zasílané k vyšetření u nás je nutno doprovodit řádně vyplněnými objednávkami vyšetření, a kontejnery (balení) obsahující jednotlivé fyzické vzorky řádně a trvanlivě označit v souladu s jejich označením na objednávce. V případě, že objednávka vyšetření je k nám doručována jinou cestou než vlastní vzorky (např. e-mailem), je nutno zásilku vzorků označit tak, aby ji bylo možno přiřadit k příslušející objednávce. Aktuální formuláře objednávek vyšetření (žádanek) naleznete zde.

Pokud požadujete vyšetření Vašich vzorků na našem konkrétním pracovišti – Jihlava nebo České Budějovice, prosíme, poznamenejte toto jak v objednávce, tak na obalu zásilky vzorků a případné obálce objednávky*.

Správný odběr vzorků - doporučené postupy SVÚ Jihlava

Kliknutím na odkazy níže si můžete zobrazit, a případně vytisknout, naše podrobné doporučené postupy správného odběru vzorků a podmínek jejich uložení a transportu pro nejčastěji vyšetřované druhy zvířat a nejčastější zdravotní problémy v jejich chovech.

Odkazy na tyto dokumenty pak naleznete i na stránkách našich oddělení v sekcích „Praktické informace“. Na těchto místech jsou Vám pak k dispozici další specifické praktické informace našich jednotlivých oddělení.

MASTITIDY - záněty mléčné žlázy - odběr vzorků
20170531
 (865 kB)
PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ PRASAT - odběr vzorků
20170531
 (1.2 MB)
PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ SKOTU - odběr vzorků
20170531
 (1.1 MB)
REPRODUKČNÍ PROBLÉMY U PRASAT - odběr vzorků
20170531
 (1.1 MB)
REPRODUKČNÍ PROBLÉMY U SKOTU - odběr vzorků
20170531
 (1.1 MB)
RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ PRASAT - odběr vzorků
20170531
 (1.3 MB)
RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ SKOTU - odběr vzorků
20170531
 (946 kB)

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Petr Václavek, Ph.D. 567 143 297 724 332 627 vaclavek@svujihlava.cz
zástupce ředitele
vedoucí oddělení virologie a sérologie
MVDr. Ivana Kucharovičová 567 143 224
567 143 222
602 782 835 kucharovicova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení bakteriologie
MVDr. František Kostka 567 143 218 606 762 310 kostka@svujihlava.cz
vedoucí oddělení patologie a parazitologie
MVDr. Eva Klímová 567 143 270
567 143 230
606 647 538 klimova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení hygieny potravin
Ing. Alena Honzlová 567 143 212 606 712 743 honzlova@svujihlava.cz
vedoucí oddělení chemie


 


* Pokud nebude Vaše preference našeho pracoviště zřejmá z vnějšku zásilky vzorků, jejich doručení cílovému pracovišti bude nejspíše zpožděno na následující pracovní den. Pokud budou Vaše vzorky adresovány našemu pracovišti, které požadované vyšetření neprovádí, vyhrazujeme si právo je vyšetřit na našem druhém pracovišti. Pokud nebude Vaše preference našeho pracoviště ani na obalech, ani na objednávce vyznačena, vyhrazujeme si právo je vyšetřit na kterémkoli z našich dvou pracovišť.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist