Oddělení bakteriologie -> Praktické informace -> Pro včelaře -> Vyšetření moru včelího plodu Jihočeský kraj 2016

Níže uvedené informace se vztahují k programu, který již je ukončen, a zůstávají zde pouze pro Vaši referenci.

Postup odběru zimní měli v rámci monitoringu výskytu původce moru včelího plodu (MVP) v Kraji JIHOČESKÉM v roce 2016


Odběr zimní měli v rámci monitoringu

Nejlépe je využít zimní měl získanou při čištění podložek po posledním zimním ošetření včelstva proti varroáze.

Postup odběru a velikost vzorku

Měl odebíráme z každého stanoviště a včelstva zvlášť, poté z měli vytváříme směsný vzorek.

Směsný vzorek se skládá maximálně z 25 včelstev, je vždy od 1 chovatele, z 1 katastrálního území. Měl je potřeba získat ze všech včelstev. Z měli se odstraní mrtvolky včel, nečistoty apod., měl se mísí ze všech 25 včelstev. Ze směsného vzorku měli se odebere konečný vzorek o hmotnosti 1,5 g (vrchovatá polévková lžíce), který je vložen do vhodného obalu – viz text níže. Včelaři, kteří chovají méně včelstev, odeberou měli co nejvíce.

Vysušení vzorku

Konečný vzorek se vysuší při pokojové teplotě, aby neplesnivěl.

Obaly k přepravě

Vysušené konečné vzorky se vloží do nepropustných obalů, uzavřou, aby nedošlo ke vzájemné kontaminaci vzorků.

Značení obalů

Obal se označí fixou, propiskou nebo štítkem s těmito údaji: jméno a příjmení chovatele, registrační číslo chovatele, registrační číslo stanoviště, č. katastrálního území, počet včelstev ve vzorku.

Objednávka vyšetření a seznam vzorků

Zástupci ZO ČSV sbírají od jednotlivých včelařů označené vzorky. Dále vyplní žádanku na vyšetření s modrým pruhem, seznam vzorků se všemi údaji o chovatelích včel a čitelně uvedou na obal pořadové číslo vzorku. Pokud vzorky nebudou ve vhodném obalu a nebudou řádně vyplněny všechny formuláře, vzorek nebude vyšetřen.

Svoz vzorků do laboratoře

Lze využít běžných svozných linek laboratoře, možnost dodání vzorků na okresní inspektoráty KVS nebo osobní dodání.

Odevzdání vzorků

Vzorky se odevzdávají do 18. 3. 2016.

Dokumenty

Postup odběru vzorků
20160226
 (395 kB)

Formuláře

Žádanka
20160226
 (695 kB)

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Daniela Bošková 387 001 597 606 096 323 boskova@svujihlava.cz
odborný pracovník bakteriologie, patologie a histologie České Budějovice
Jaroslava Brabcová 387 001 579 bakteriologie-cb@svujihlava.cz
laborant/administrátor bakteriologie České Budějovice
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist