COP -> Informace COP

NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Informace COP


Předmětem certifikace produktů provozovaných v režimu jakosti Q CZ jsou:

Produkt D1

Násadová vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D2

Jednodenní mláďata drůbeže v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D3

Konzumní vejce drůbeže v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D4

Výkrm drůbeže v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D5

Výkrm krůt v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D6

Výrobky z vajec drůbeže v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D7

JUT a dělené drůbeží maso v režimu jakosti – Q CZ

Produkt D8

Výrobky z drůbežího masa v režimu jakosti – Q CZ

Informace pro žadatele o certifikaci:

Žadatel musí úplně, správně a čitelně vyplnit Žádost o certifikaci. Pro každé „CZ registrační číslo producenta/zpracovatele“, které má být zařazeno do režimu jakosti Q CZ musí být vyplněna samostatná Žádost o certifikaci.

 

Doručení originálu Žádosti o certifikaci:

Poštou nebo osobně na kontaktní adresu COP. Žádost musí být opatřena podpisem statutárního zástupce a razítkem.


Žádost o certifikaci
 (406 kB)

 

Podrobné informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro klienty COP, Věstníku MZe ČR ročník 2018, částka 3.


Příručka pro klienty COP
 (465 kB)
Věstník MZe ČR ročník 2018, částka 3 str. 86 - 94
 (12.6 MB)
Schéma postupu certifikace produktu D1 v režimu jakosti Q CZ
 (792 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D2 v režimu jakosti Q CZ
 (800 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D3 v režimu jakosti Q CZ
 (799 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D4 v režimu jakosti Q CZ
 (803 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D5 v režimu jakosti Q CZ
 (794 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D6 v režimu jakosti Q CZ
 (801 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D7 v režimu jakosti Q CZ
 (805 kB)
Schéma postupu certifikace produktu D8 v režimu jakosti Q CZ
 (811 kB)

 

Smlouvy o provedení certifikace

 


Informace a pokyny k vyplnění Smlouvy o provedení certifikace D1 až D8
 (577 kB)
Smlouva o provedení certifikace D1
 (619 kB)
Smlouva o provedení certifikace D2
 (500 kB)
Smlouva o provedení certifikace D3
 (626 kB)
Smlouva o provedení certifikace D4
 (644 kB)
Smlouva o provedení certifikace D5
 (611 kB)
Smlouva o provedení certifikace D6
 (459 kB)
Smlouva o provedení certifikace D7
 (462 kB)
Smlouva o provedení certifikace D8
 (456 kB)

 

Oznámení COP žadatelům/klientům

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist