NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Kontakty
Seznam zaměstnanců

Vyhledat zaměstnance


Seznam oddělení

Zobrazit odděleníJméno Telefon Fax Mobil E-mail
MVDr. Pavel Barták, Ph.D. 567 143 232 567 310 592 602 790 988 bartak@svujihlava.cz
 ředitel
 vedoucí ZL 1129
 vedoucí NRL pro klasický mor prasat a africký mor prasat
Mgr. Zuzana Bednaříková 567 143 147 773 751 800 bednarikova@svujihlava.cz
 marketing
školicí centrum
Ing. Dominika Bémová (Šuhajová) 567 143 209   bemova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení chemie
 laboratoř chemie potravin a spektrálních analýz
Ing. Ivana Benáčková 567 143 266   benackova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení chemie
MVDr. Daniela Bošková 387 001 597 387 319 040 606 096 323 boskova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení bakteriologie
 bakteriologie České Budějovice
Jaroslava Brabcová 387 001 579   brabcova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení bakteriologie
bakteriologie České Budějovice
Ing. Alena Brůžková 387 001 595 387 319 040 728 008 548 bruzkova@svujihlava.cz
 zástupce manažera kvality a metrologa ZL 1129
 odborný ekonomický pracovník České Budějovice
MVDr. Marek Brychta 567 143 211
567 143 224
567 143 248 602 728 311 brychtam@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení bakteriologie
Martin Brychta 720 224 770
 smluvní dopravce vzorků
MVDr. Tomáš Brychta 567 143 279 770 161 113 brychtat@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin
 laboratoř krmiv, bioodpadů a kontroly stájového ovzduší
RNDr. Hana Bulawová 567 143 228 567 143 145 725 183 441 bulawova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin
 vedoucí NRL pro Listeria monocytogenes
 laboratoř kontroly složení potravin
Miriam Cabúková 567 143 120
567 143 235
  cabukova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení virologie a sérologie
Ing. Helena Čurdová 567 143 290
567 143 215
606 064 734 curdova@svujihlava.cz
 zástupce vedoucího oddělení, odborný pracovník
 laboratoř chemie potravin a spektrálních analýz
Pavel Dankánič 567 143 214  
 údržbář
 řidič svozných linek
Lenka Dolejší 567 143 250 567 143 202   dolejsi@svujihlava.cz
 vyúčtování KVS, sklady, pokladna
Aneta Doležalová 567 143 233 567 143 262   dolezalova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení virologie a sérologie
Ivana Doležalová 387 001 573, 387 001 581 727 878 324 dolezalovai@svujihlava.cz
 laborantka patologie a parazitologie
Ondřej Duba, DiS. 567 143 286 567 310 592 606 773 253 duba@svujihlava.cz
 správce ICT
Miroslava Dubová 567 143 140 567 310 592 606 716 865 dubova@svujihlava.cz
 metrolog
Ing. Pavla Dvořáková 381 419 318 702 281 470 dvorakovap@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení patologie a parazitologie
 parazitologie České Budějovice, laboratoř Planá nad Lužnicí
MVDr. Šimon Friedrich 567 143 131 +420 777 460 975 friedrich@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení bakteriologie
Ing. Zuzana Homolová 567 143 261   homolova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení chemie
 laboratoř plynové chromatografie
Ing. Alena Honzlová 567 143 212 606 712 743 honzlova@svujihlava.cz
 vedoucí oddělení chemie
 vedoucí NRL pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv
Bc. Jana Jablončiková 387 001 581 387 001 570
 laborantka na oddělení patologie a pararazitologie
řidič svozných linek České Budějovice
Dagmar Janíčková 567 143 272 567 143 145   janickova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení hygieny potravin
MVDr. Jana Jeřábková, Ph.D. 567 143 221 +420 777 460 974 jerabkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení bakteriologie
 RL Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi
RNDr. Jana Ježková 567 143 252
567 143 223
  jezkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení patologie a parazitologie
 parazitologie
Ing. Mgr. Pavla Jílková 387 001 573, 387 001 581 +420 778 420 804 jilkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník patologie a parazitologie
Michal Kalina 778 886 604
 údržbář
řidič svozných linek
Ilona Karolová 567 143 239 567 143 202 778 772 443 karolova@svujihlava.cz
 účetní
MVDr. Veronika Kašparová (Lukášková) 567 143 138 770 162 111 kasparova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin
Ivana Katrincová 567 143 101   katrincova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení chemie
MVDr. Eva Klímová 567 143 270
567 143 230
567 143 145 606 647 538 klimova@svujihlava.cz
 vedoucí oddělení hygieny potravin
 vedoucí NRL pro maso a masné výrobky
Ing. Dagmar Kosová 567 143 253 567 311 275 724 225 962 kosova@svujihlava.cz
 vedoucí ekonomického oddělení
MVDr. František Kostka 567 143 218 567 143 284 606 762 310 kostka@svujihlava.cz
 vedoucí oddělení patologie a parazitologie
 patologie
MVDr. Marcela Kostková 567 143 263 777 460 976 kostkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin
Ing. Martin Koten 567 143 238   koten@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení chemie
 laboratoř kapalinové chromatografie
Jindřiška Koubková, DiS 567 143 259 567 143 202   koubkova@svujihlava.cz
 mzdová účetní
Ing. Pavla Kružíková 567 143 272 567 143 145   kruzikova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení hygieny potravin
MVDr. Petra Kubalová 387 001 588
387 001 590
387 319 040 725 532 778 kubalova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení virologie
 zástupce vedoucího laboratoře ZL 1129 pro České Budějovice a Planou nad Lužnicí
 virologická diagnostika České Budějovice
MVDr. Ivana Kucharovičová 567 143 224
567 143 222
567 143 248 602 782 835 kucharovicova@svujihlava.cz
 vedoucí oddělení bakteriologie
 vedoucí RL Antibiotické centrum pro veterinární klinickou praxi
MVDr. Pavla Matějková 567143231 773544031 matejkova@svujihlava.cz
 odborný VŠ pracovník virologie, diagnostika (drůbež, skot, ovce, kozy)
Monika Mikscheová 567 143 220 567 143 248   mikscheova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení bakteriologie
 odbavování pošty
MVDr. Kateřina Mikulášková 567 143 200 778 111 524 mikulaskova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení virologie a sérologie
 sérologická diagnostika (drůbež, prasata, ryby)
Jindřiška Musilová 567 143 111 567 143 202 606 712 745 ustredna@svujihlava.cz
 ústředna
 příjem vzorků a objednávek
Iva Neubauerová 567 143 152   neubauerova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení chemie
Lenka Nikodemová 387 001 581  
 laborantka na oddělení patologie a pararazitologie
řidič svozných linek České Budějovice
Rostislav Novák 567 143 214 776 521 051 novak@svujihlava.cz
 vedoucí správy budov a dopravy
Ing. Petra Novotná 567 143 242
567 143 244
567 143 143 770 112 408 novotna@svujihlava.cz
 vedoucí laboratoře varny živných půd a centrální umývárny
Ing. Věra Ondřejová (Suchá) 567 143 227   ondrejova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení chemie
Mgr. David Opavský 567 143 245   opavsky@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení virologie a sérologie
molekulárně-biologická diagnostika (stanovení virových a bakteriálních patogenů - PCR a real-time PCR)
Miroslav Palán 567 143 214 567 143 202 724 225 964
 údržbář
 řidič svozných linek
Mgr. Ilona Paulová, MBA 567 143 229 567 310 592 770 119 927 paulova@svujihlava.cz
 asistentka ředitele
Mgr. Tomáš Pecka 567 143 283 775 408 113 pecka@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení virologie a sérologie
 molekulárně-biologická diagnostika (stanovení virových a bakteriálních patogenů - PCR a real-time PCR)
Petr Pech 721 744 441
 smluvní dopravce vzorků
Mgr. Hana Plodková 567 143 119 770 102 532 plodkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení virologie a sérologie
 molekulárně-biologická diagnostika (stanovení virových a bakteriálních patogenů - PCR a real-time PCR)
RNDr. Antonín Prouza 387 001 583 387 319 040 606 096 322 prouza@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení patologie a parazitologie
 parazitologie a nemoci ryb České Budějovice
MVDr. Pavla Příhodová 567 143 218 724 226 051 prihodova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení patologie a parazitologie
 patologie
Petr Pudil 567 143 214 724 174 473
 údržbář
 řidič svozných linek
Daniela Salavová 567 143 224 567 143 248   salavova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení bakteriologie
Ing. Martina Sedmíková 567 143 219 567 310 592 724 250 108 sedmikova@svujihlava.cz
 manažer kvality ZL 1129
Ing. Pavel Seidl 567143139 +420777460973 seidl@svujihlava.cz
 Manažer péče o zákazníky
Ing. Lenka Schebestová 567 143 215   schebestova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení chemie
 laboratoř plynové chromatografie
Libor Sládek 567 143 214 770 122 186
 údržbář
 řidič svozných linek
Marie Stehlíková 387 001 581 387 001 570
 laborantka na oddělení patologie a pararazitologie
řidič svozných linek České Budějovice
MVDr. Miroslav Stejskal 387 001 586 387 319 040 727 878 325 stejskal@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin

 hygiena potravin, krmiv a vod České Budějovice
Bc. Kateřina Svobodová 567 143 207 567 143 217   svobodova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení patologie a parazitologie
 parazitologie
Mgr. Bronislav Šimek 567 143 277 724 357 323 simek@svujihlava.cz
 vedoucí laboratoře molekulární biologie
 molekulárně-biologická diagnostika (stanovení virových a bakteriálních patogenů - PCR a real-time PCR)
Veronika Šlechtická 567 143 272 567 143 145   slechticka@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení hygieny potravin
Liběna Štanclová 567 143 260 567 143 202 777 473 499 stanclova@svujihlava.cz
 účetní
MVDr. Gabriela Štěpánová, PhD. 387001576   stepanova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení hygieny potravin České Budějovice
Mgr. Zuzana Švecová 567 143 207 567 143 217   svecovaz@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení patologie a parazitologie
parazitologie
Pavla Švecová 567 143 120
567 143 235
  svecova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení virologie a sérologie
Hana Tlačbabová 567 143 233 567 143 262   tlacbabova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení virologie a sérologie
Ing. Alena Tůmová 567 143 170
567 143 247
606 794 576 tumova@svujihlava.cz
 zástupce vedoucího oddělení, odborný pracovník oddělení chemie
 laboratoř kapalinové chromatografie
Nikola Tupá 387 001 581  
 laborantka na oddělení patologie a pararazitologie
řidič svozných linek České Budějovice
MVDr. Petr Václavek, Ph.D. 567 143 297 724 332 627 vaclavek@svujihlava.cz
 vedoucí oddělení virologie a sérologie
 vedoucí NRL pro BSE a animální transmisivní encefalopatie
 vedoucí NRL pro katarální horečku ovcí
 vedoucí RL pro bovinní virovou diarrhoeu (BVD/MD)
 virologická diagnostika (skot, prasata, drůbež), ozdravovací program od BVD
Pavel Vácha 604 318 645
 řidič svozných linek
údržbář České Budějovicejovice
Miroslav Vidiečan 601 560 648
 řidič svozných linek
 údržbář České Budějovice
Kamila Vidiečanová 387 001 590  
 operátor na oddělení virologie pracoviště České Budějovice
Jaromír Vítek 724 208 351
 smluvní dopravce vzorků
Karel Vítek 603 214 005
 smluvní dopravce vzorků
Mgr. Pavel Vodrážka 567 143 280 724 225 952 vodrazka@svujihlava.cz
 vedoucí laboratoře TSE
 diagnostika transmisivních spongiformních encefalopatií
Bc. Kamil Vonderka 567 143 286 567 310 592 770 170 096 vonderka@svujihlava.cz
 správce ICT
Mgr. Marie Vosiková 567 143 252
567 143 223
  vosikova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení patologie a parazitologie
 parazitologie
Marcela Wolfová 567 143 285   wolfova@svujihlava.cz
 referent pro veřejné zakázky
Jaroslava Zámková 567 143 111 567 143 202 606 712 745 ustredna@svujihlava.cz
 ústředna
 příjem vzorků a objednávek
Olga Zavadilová 567 143 235 567 143 284   zavadilova@svujihlava.cz
 administrátorka oddělení virologie a sérologie pro laboratoře TSE a molekulární biologie
Ing. Kateřina Zelenková 567 143 247 770 125 640 zelenkova@svujihlava.cz
 odborný pracovník oddělení chemie
laboratoř reziduí inhibičních látek
laboratoř kapalinové chromatografie
Kamila Zobal Vidiečanová 387 001 570 387 319 040   vidiecanova@svujihlava.cz
 ústředna České Budějovice
 příjem vzorků a objednávek České Budějovice


  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist