Prasata


Detekce protilátek

Nákaza/původce (zkratka) DETEKCE protilátky / antigen / nukleová kyselina (NK) / původce METODA
Actinobacillus pleuropneumoniae (APP) protilátky ELISA Ab – sérotypy 1 - 12
ELISA Ab – sérotypy 1, 9, 11
ELISA Ab – sérotyp 2
ELISA Ab – sérotypy 4, 7
ELISA Ab – sérotypy 3, 6, 8
ELISA Ab – sérotypy 5a, 5b
ELISA Ab – sérotyp 10
ELISA Ab – sérotyp 12
NK PCR
Africký mor prasat (AMP) protilátky ELISA Ab
protilátky IPMA
NK PCR / Real-time PCR

Atypický porcinní pestivirus (APPV)

nemoc třesoucích se selat - kongenitální tremor

NK Real-time RT-PCR
Aujeszkyho choroba (ACH) protilátky ELISA Ab
ELISA gB
ELISA gE
virus neutralizační test (VNT)
virus izolace viru
NK PCR
Brachyspira pilosicoli NK PCR-RFLP / Real-time PCR
Brachyspira hyodysenteriae (dyzentérie prasat) NK PCR-RFLP / Real-time PCR
Brucelóza protilátky Rose bengal test (RBT)
pomalá aglutinační reakce (PA)
reakce vazby komplementu (RVK)
NK PCR
Clostridium perfringens - detekce genů pro toxin NK PCR

Enterovirové infekce prasat (PEV 1, 3, 6 a 8) - SMEDI syndrom - porcinní teschovirus (Talfan virus a další) - porcinní sapelovirus

protilátky virus neutralizační test (VNT)
NK RT-PCR (PEV 1, 3, 6)
NK RT-PCR (PEV 8)
virus izolace viru
Escherichia coli - detekce virulentních faktorů NK Multiplex PCR (faktory patogenity)
NK Multiplex PCR (kolonizační faktory)
Haemophilus parasuis (Glässers Disease) protilátky ELISA Ab
NK PCR / Real-Time PCR
Chlamydióza protilátky reakce vazby komplementu (RVK)
NK Real-Time PCR
Chlamydophila abortus protilátky ELISA Ab
NK Real-Time PCR
Chlamydophila psittaci NK Real-Time PCR
Chřipka prasat (SIV) protilátky ELISA Ab (virus influenzy typu A)
protilátky ELISA Ab (H1N1 a/nebo H3N2)
NK RT-PCR / Real-time RT-PCR (virus influenzy typu A)
NK sekvenace a typizace izolátů SIV
Leptospira sp. sérovary Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Sejroe, Pomona, Tarassovi – leptospiróza protilátky mikroskopický aglutinační test (MAT) + typizace***
mikroskopický aglutinační test (MAT) – základní ředění + titrace***
původce kultivace***
NK Real-Time PCR (patogenní sérovary)
Klasický mor prasat (KMP) protilátky ELISA Ab
neutralizační imunoperoxidázový test (NPLA)
antigen ELISA Ag
NK RT-PCR / Real-Time PCR
virus izolace viru (+ PLA)
Lawsonia intrecellularis (Ileitis - enteropatie prasat) protilátky ELISA Ab
NK PCR / Real-Time PCR
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhyop) – enzootická pneumonie (EP) protilátky ELISA Ab (IDEXX, ID VET nebo OXOID (DAKO))
NK PCR
Mycoplasma hyorhinis NK Real-Time PCR
Mycoplasma hyosynoviae NK Real-Time PCR
M. hyorhinis + M. hyosynoviae + M. hyopneumoniae NK Real-Time PCR (dg. PCR profil se zvýhodněnou cenou)
Mycoplasma haemosuis (Eperythrozoon suis) NK PCR
Mycoplasma spp. NK Multiplex-PCR
Pasteurella multocida toxin (PMT) – sípavka protilátky ELISA Ab – detekce protilátek proti toxinu
antigen ELISA Ag - detekce toxinu PMT *
NK PCR - detekce tox A genu
Porcinní cirkovirus 2 (PCV-2) protilátky ELISA Ab (IgG + IgM)
ELISA Ab kvantitativní (titr) - sérum / sliny
NK PCR - kvalitativní
NK Real-Time PCR (qPCR) - kvantitativní
antigen imunohistochemie (IHC)**
Porcinní epidemická diarrhoea (PED) protilátky ELISA Ab
antigen imunochromatografický test
NK RT-PCR / Real-time RT-PCR
Porcinní cytomegalovirus (PCMV) NK PCR / Real-Time PCR
Porcinní delta koronavirus (PDCoV) NK Real-time RT-PCR
Porcinní parvovirus (PPV) protilátky hemaglutinačně-inhibiční test (HIT) – stanovení titru
ELISA Ab
NK Real-Time PCR (qPCR)
NK PCR - kvalitativní
Porcinní reprodukční a respiratorní syndrom (PRRS) protilátky ELISA Ab – IDEXX (popř. INGENASA)
ELISA Ab - orální tekutiny / sliny
ELISA Ab America (americké izoláty viru PRRS) – titry
ELISA Ab Europa (evropské izoláty viru PRRS) – titry
IPMA – stanovení titru protilátek
NK RT-PCR / Real-Time PCR
NK RT-PCR / Real-Time PCR: diferenciace evropského a amerického genotypu viru PRRS
NK sekvenace a typizace izolátu PRRSV
Porcinní respiratorní coronavirus (PRCoV) protilátky ELISA Ab - diferenciační test TGEV / PRCV
NK RT-PCR
Rotavirus typu A antigen ELISA Ag
antigen imunochromatografický test
NK RT-PCR / Real-time RT PCR
Rotavirus typu B NK RT-PCR
Rotavirus typu C NK RT-PCR / Real-time RT PCR
Salmonelóza prasat – Salmonella spp. protilátky ELISA Ab (O-antigeny 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 a 12)
původce izolace*
původce sérotypizace izolátu*
Sarcoptes scabiei var. suis protilátky ELISA Ab
Vesikulární choroba prasat (VCHP) protilátky ELISA Ab
Virová gastroenteritida prasat / Porcinní respiratorní coronavirus (TGEV / PRCV) protilátky ELISA Ab – diferenciační test TGEV / PRCV
Virová gastroenteritida prasat (TGEV) protilátky ELISA Ab – diferenciační test TGEV / PRCV
protilátky virus neutralizační test (VNT) – stanovení titru protilátek
antigen imunochromatografický test
NK RT-PCR / Real-time RT PCR
Yersinia sp. protilátky ELISA Ab (anti-Yops Ab)
Průjmové patogeny:  
PED + VGP + Rota A a C NK PCR / Real-Time PCR
PED + Rota A a C NK PCR / Real-Time PCR
Rota A, B, C NK PCR / Real-Time PCR
Resporační patogeny (flexibilní sestava) ****  
PRRS + Mhyop + Mhyor + PCV2 + SIV + PRCV + PCMV NK PCR / Real-Time PCR
PRRS + Mhyo + PCV2 + SIV + PRCV NK PCR / Real-Time PCR
Kloubní patogeny:  
Mhyor + Mhyos + HPs NK PCR / Real-Time PCR
     
Porcinní IFN-y - detekce buňkami zprostředkované imunity IFN-y ELISA

 

* oddělení bakteriologie
** oddělení patologie
*** oddělení parazitologie
****

Možno měnit složení tj. počet testovaných patogenů.

  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist