NOVINKY NA E-MAIL

Jméno:

E-mail:

Organizace:


Laboratoř TSE


obrazek282pomocny

Diagnostika prionových onemocnění zvířat ke kontrole zdraví zvířat a ochraně spotřebitele.

Laboratoř TSE je specializovaným pracovištěm oddělení virologie a sérologie k provádění laboratorní diagnostiky prionových onemocnění (transmisivních spongiformních encefalopatií) zvířat tzv. rychlými testy.

Laboratoř vyšetřuje převážně vzorky prodloužené míchy skotu a malých přežvýkavců v rámci ročních programů sledování TSE. Kromě toho provádíme smluvní kvalitativní a semikvantitativní vyšetření vzorků na obsah prionu i v dalších matricích pro výrobce materiálů pro kontrolu kvality diagnostických testů a pro výrobce farmaceutik a potravinových doplňků živočišného původu, a v této oblasti poskytujeme poradenství. V minulosti jsme se podíleli i na schvalování šarží jednoho z rychlých diagnostických testů k použití v Evropské unii.

Na Státním veterinárním ústavu Jihlava působí Národní referenční laboratoř pro bovinní spongiformní encefalopatii (BSE) a animální transmisivní encefalopatie (TSE). Na činnosti této NRL se podílí laboratoř TSE, oddělení patologie, které provádí konfirmační vyšetření histopatologickými a imunohistochemickými technikami, a dále laboratoř molekulární biologie, která provádí genotypování případů TSE malých přežvýkavců, genotypování ovcí v rámci Národního programu prevence a ochranných a zdolávacích opatření proti scrapie v chovech ovcí, a testy parentity.

Kontakty

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
Mgr. Pavel Vodrážka 567 143 280 724 225 952 vodrazka@svujihlava.cz
vedoucí laboratoře TSE
diagnostika transmisivních spongiformních encefalopatií


Informace o výsledcích

Předběžná sdělení výsledků vyšetření zasílá laboratoř zákazníkům automaticky dohodnutým způsobem ihned po dokončení vyšetření. Administrátorka laboratoře je oprávněna sdělovat identifikovanému zákazníkovi nebo příslušnému veterinárnímu lékaři odborným pracovníkem schválené výsledky vyšetření. V případě nedoručení sdělení, a nebo v dalších administrativních záležitostech je možno administrátorku kontaktovat každý všední den od 6.00 hodin telefonicky nebo e-mailem.

Jméno Telefon Fax Mobil E-mail
JIHLAVA 567 143 235 567 143 284 bse@svujihlava.cz
administrátorka
  Státní veterinární ústav Jihlava
Rantířovská 93/20
Horní Kosov
58601 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 143 111
Fax: +420 567 310 592
E-mail: info@svujihlava.cz
Dat. schránka: wwkdthw
pobočka České Budějovice
Dolní 2102/2
České Budějovice 3
37004 České Budějovice
Česká republika

Tel.: +420 387 001 570
E-mail: info-cb@svujihlava.cz
  Nahoru Tisk Mapa stránek


© 2003 – 2023 Státní veterinární ústav Jihlava
TOPlist